Opleidingsschool Rivierenland (OSR)

klik hier voor onze flyer

en bekijk hier het filmpje!

Wat Opleidingsschool Rivierenland kenmerkt:

  • Intervisie, studie en werk en de cursus beroepsproduct verzorgen we op de school, in nauwe samenwerking tussen instituutsopleiders en schoolopleiders.
  • We verzorgen OSR-samenkomsten, waarin je bruikbare thema’s krijgt aangereikt die je direct in de praktijk kunt oefenen.
  • Binnen OSR heb je een stagemaatje, met wie je kunt uitwisselen, elkaars locatie kunt bezoeken enz.
  • Je wordt opgeleid binnen een gehele sectie en niet alleen door één bepaalde werkplekbegeleider.
  • We bieden je een plezierige en veilige leeromgeving, waar je helemaal meetelt als collega.Voor alle vakken bachelor en master, voltijd en deeltijd biedt OSR stageplaatsen aan. Op Onstage kun je zien welke vacatures er nog open staan.

Ambitie van OSR
De partners willen Opleidingsschool Rivierenland doorontwikkelen naar een formele status als door de NVAO geaccrediteerde, volwaardige opleidingsschool. Hier wordt in de toekomst  een eerstegraads lerarenopleiding bij betrokken. Dat geldt ook voor naburige VO-scholen en wellicht zelfs basisscholen, waar het gaat om het overgangsgebied 10- tot 14-jarigen.

Functie van OSR in de regio
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het aangrenzende gebied van West-Betuwe en het Land van Heusden & Altena is een gebied met een eigen economisch en cultureel profiel. Ook in de toekomst is het van belang dat in deze regio goed en innovatief onderwijs wordt geboden: kwalificerend, gericht op de regionale arbeidsmarkt, met gevoel voor sociale samenhang en verantwoordelijkheid voor de toenemend heterogene regionale bevolking. Er is een groot potentieel aan studenten binnen deze regio. Het is in het belang van deze studenten dat er opleidingsscholen beschikbaar zijn binnen hun woonomgeving.